Imprints of an Outpost | Polina Shuvalova

Expositie 4 augustus – 30 september Gastkunstenaar Polina Shuvalova heeft tijdens haar residentie in de Bierumer School nieuw werk gemaakt dat ze in september onder de titel Imprints of an Outpost presenteert.

In haar werk besteedt ze veel aandacht aan de schijnbaar alledaagse ervaringen, die een gevoel van nostalgie oproepen. Zoals het gevoel van de zonnestralen in de ochtend op het gezicht of de herinnering aan lang vergeten familietradities. Het is voor haar van belang om dit tapijt van de dagelijkse ervaring te ontrafelen, waardoor soms ongewenste situaties worden blootgelegd maar anderzijds ook de serene momenten de volledige aandacht kunnen krijgen.

Polina Shuvalova heeft tijdens haar residentie herinneringen verzameld van dorpsbewoners en passanten. Herinneringen aan hun geboortehuis. Op basis van deze gesprekken heeft ze een ruimte gecreëerd waarin de bezoeker herinneringen kan herleven. In de expositie combineert ze daarbij het tekstuele werk met het visuele. Het resultaat is een verkenning van hoe nostalgie en de hang naar het verleden ontstaan en een verzameling van dierbare herinneringen aan mensen hun eerste huis.

Vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus sluit Polina Shuvalova haar residentie-periode af in de Bierumer School en dit vormt tevens de opening van de expositie, die daarna nog de hele maand september te zien is. Op zaterdag 26 augustus om 15:00 uur gaat Paula Biemans met Polina Shuvalova in gesprek over haar werk in de Bierumer School. Het gesprek zal in het Engels plaatsvinden.