Educatie

Rond gastkunstenaars en presentaties worden educatieve programma’s ontwikkeld voor kinderen door de educatief medewerkster van de Bierumer School. Dit aanbod wordt via het IVAK uitgezet bij de scholen. De kinderen maken als onderdeel van het educatieve programma zelf kunst, die dan gepresenteerd wordt in de Bierumer School als kindertentoonstelling en goed bezocht wordt door de kinderen, hun ouders en familie.

Hoe kinderen leren van schijnbaar andere werelden en kunst en educatie samen gaan.
Ateliers Bierum is een initiatief van Paula Biemans, waarbij zij vanuit haar kunstenaarschap programma’s in kunsteducatie ontwikkelt voor o.a. de Bierumer school. Hierbij werkt zij nauw samen met de kunstenaars die in de Bierumer School hun residentie hebben en exposeren. Kinderen leren tijdens de lessen denken en doen als een kunstenaar; namelijk vrij van dogma’s. Door vrij te denken en te doen, kunnen kinderen hun talenten ontdekken. Door anders te kijken dan ze gewend zijn, ontstaat er ruimte voor meerdere oplossingen. Ze vinden woorden voor het onzegbare, leren dat er meerdere antwoorden zijn op een vraag, kritisch denken en bovendien dat er vele manieren zijn om naar de wereld te kijken en er vele verschillende schoonheden bestaan, dat smaken kunnen verschillen en dat dat ok is. De kracht van verbeelding en verwondering, schijnbaar andere werelden: de exposities in de Bierumer school zijn van groot belang voor gemeente Eemsdelta en de rest van het Noorden. De kinderen uit de regio komen op een unieke manier in nauw contact met hedendaagse kunst en kunstenaars van over de hele wereld. Zij worden door de educatie programma’s van Ateliers Bierum op een spelende en veilige manier geïntroduceerd in de wereld van vandaag en de ideeën van morgen. Een expositie van de kinderen ontstaat; parallel aan de expositie van de kunstenaars. Kinderen komen met familie en vrienden beide exposities bekijken en gesprekken komen gemakkelijk op gang door wederzijds interesse; zij leren van de kunstenaars en vice versa. Voor de kunstenaars is de uitdaging; hoe de kinderen het eigen werkproces uit te leggen en hen er in te betrekken. Denken aan een andere wereld doet deze ontstaan. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling van Joost Elschot
Naar aanleiding van het werk van Tianyi Zheng en Jessie Tam