Remaining Image | Shiyu Duan

Expositie 6 oktober – 25 november. Kunstenaar Shiyu Duan presenteert haar project Remaining Image in de Bierumer School tot en met zaterdag 25 november.

Shiyu Duan is geboren in Jiaxing, China. Ze werkt en woont momenteel in Shanghai en Den Haag. Gedurende september en oktober is ze als gastkunstenaar aan het werk in de Bierumer School waar ze aan haar project Remaining image werkt.

In 2014 studeerde ze af aan het Hangzhou Vocational College in China met als hoofdvak tuinbouw. Sindsdien studeerde ze verder in het buitenland. In 2017 voltooide ze haar BFA Fine Arts aan de Academie Minerva in Groningen. Daarna behaalde ze in 2019 een MFA Painting diploma aan het Frank Mohr Institute in Groningen.

In 2021 nam ze deel aan een residentie van drie maanden in Hangzhou in China. Hierbij richtte ze zich op overgebleven sporen die ontstonden in het ontwikkelingsproces van de stad Hangzhou. Dit onderzoek naar de overgebleven sporen (puin, overblijfselen, afval) van steden en landelijke gebieden zet ze voort in Nederland en nu nu dus in Bierum. Ze gebruikt dit om vervolgens met gips, klei, video of andere mogelijke middelen nieuwe werken te creëren. 

Ze presenteert het onderzoek, het spoor zelf en de staat waarin mensen verkeren wanneer ze geconfronteerd worden met sporen en verdwijning, in de vorm van multimedia.