Berichten uit de Onderwereld | Manja Kindt en Jan Pieter van den Bos

Expositie 7 – 29 januari 2023.

In januari is er de afscheidstentoonstelling Berichten uit de Onderwereld van Manja Kindt en Jan Pieter van den Bos. Hun kunstkrant Hidden Times bestaat dan ook 25 jaar en voor deze gelegenheid zal er een speciale editie verschijnen.

Na zes jaar stoppen Manja Kindt en Jan Pieter van den Bos met hun werkzaamheden voor de Bierumer School omdat ze meer tijd aan hun eigen kunstpraktijk willen besteden.

Het werk van Kindt heeft een sterk autonoom karakter. Er is sprake is van een geheel eigen wereld waarvan zij met behulp van fotografie, video, tekst aan de beschouwer wel verslag doet en als het ware introduceert, maar tegelijkertijd ook veel, zo niet alles overlaat aan de overtuigingskracht van haar beeldend werk. Haar qua techniek uiteenlopende werk stuurt daardoor bewust in een bepaalde, door haarzelf gewenste richting, maar laat zoals gezegd ook veel aan de eigen verbeeldingskracht van de beschouwer over. Er is geen sprake van vrijblijvendheid over en weer. Steeds vormt een bepaald verhaal, een mythe het uitgangspunt, de kunstwerken zijn daarbij niet enkel illustraties, maar brengen het thema op een hoger plan waardoor je als beschouwer deze wereld van de kunstenaar kunt binnenstappen. Je kunt er misschien zelfs deelgenoot van gaan worden wanneer je goed je best doet. 

Jan Pieter van den Bos noemt zichzelf een zwerver met als enige vaste verblijfplaats zijn eigen meerjarenplanning. Al veertig jaar lang trekt hij met deze planning een strak spoor in zijn leven dat hij zijn ‘onderzoek’ noemt: verkenning van eeuwenoude denksporen met wisselende invalshoeken en gezichtspunten, vertaald met behulp van verschillende technieken en verdeeld in vijf delen. 
Samen presenteren ze in de Bierumer School Berichten uit de Onderwereld. Jan Pieter komt met enkele vijf meter lange boekrollen, geschreven en getekende beschouwelijke studies uit de onderwereld (Lethe passie). Manja, maakt een installatie naar aanleiding van de film Berichten uit de Onderwereld.

Zondag 8 januari van 14:00 – 17:00 uur combineren we onze nieuwjaarsborrel, de opening van de expositie en het afscheid van Jan Pieter van de Bos en Manja Kindt tot een feestelijke happening. Kom langs en ervaar in de Bierumer School een fictieve gang naar de onderwereld.