Nachtwakers | Rosa Everts

Expositie 1 – 30 oktober 2022.

In oktober presenteert beeldend kunstenaar Rosa Everts haar werk in de Bierumer School. De opening van de expositie Nachtwakers vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 oktober.

Beeldend kunstenaar Rosa Everts reflecteert in haar werk op de menselijke omgeving, zoals steden of gebouwen, en hoe deze in de loop van de tijd verandert. De kunstwerken verhouden zich altijd tot de tekenkunst, maar kunnen veel verschillende vormen aannemen: van zeer gedetailleerde kleurpotloodtekeningen op papier tot grote muurtekeningen of omvangrijke ruimtelijke installaties, vaak gemaakt van papier.

In haar presentatie in de Bierumer School toont Rosa twee nieuwe projecten, die beide op verschillende manieren gaan over ‘verdwijnen’ en, zoals veel van haar werk, tasten zij de grens tussen af- en aanwezigheid af.

In de benedenruimte toont Rosa de eerste tekeningen uit haar aardbevingswerken, een serie tekeningen over woningen in de provincie Groningen, die door aardbevingsschade verdwijnen. Rosa: ‘Mijn grootouders hebben hun hele leven op een boerderij gewoond in Woltersum, een dorpje vlakbij Ten Boer. Na hun overlijden kwam de boerderij leeg te staan. Mede door de aardbevingen die in dit gebied voorkomen, is de boerderij ernstig beschadigd en uiteindelijk gesloopt. Vlak na de sloop ging ik ernaartoe om foto’s te maken van het lege erf. Het was vreemd om te zien dat een plek waar je zoveel herinneringen aan hebt er ineens niet meer is.’ De foto’s van het verlaten erf (waar je het sloopafval deels nog ziet liggen) drukte Rosa af op tekenpapier, daaroverheen tekende ze de boerderij terug. Doordat de potloodtekening transparant is, zie je de getekende boerderij wel, maar daar doorheen ook de foto van het lege erf. Het maken van dit werk (Woltersum, 2020), bracht haar op het idee om dit project uit te breiden en meerdere Groninger panden die gesloopt worden vanwege aardbevingsschade op deze manier vast te leggen. Inmiddels zijn de eerste vier tekeningen af. Dit levert een divers beeld van Groningen op: van mooie oude boerderijen tot eenvoudige rijtjeshuizen. Ook zie je de seizoenen door het werk lopen: kale takken en grauwe luchten in de winter, uitbundig groen in de zomer. Het laat niet alleen de verdwijnende huizen zien, maar ook het verstrijken van de tijd, en Nederland in al zijn mooi- of juist lelijkheid.

Naast werk op papier, houdt Rosa zich in toenemende mate bezig met het maken van ruimtelijke installaties. Voor de zolder van de Bierumer School ontwikkelde ze de installatie Nachtwakers waarin ze het gevoel wil oproepen van het ’s nachts rondzwerven over straat, waarbij je soms in het donker een oplichtend raam ziet en je je afvraagt wat er zich daarachter afspeelt. Een serie van 15 ramen, volledig gemaakt van papier, wordt met intervallen verlicht, waardoor zichtbaar wordt wat zich achter de ramen bevindt. Toeschouwers kunnen ronddwalen in de installatie, die door het aan- en uitspringen van verlichting telkens verandert, en door tussen de lichtbron en raam door te lopen, zelfs tijdelijk deel worden van het werk.

Oproep: mocht u zelf in een woning wonen die vanwege aardbevingsschade gesloopt gaat worden, (of iemand kennen bij wie dit het geval is), én wilt u graag deelnemen aan dit project, neem dan contact op met Rosa via rosaeverts@gmail.com.